20/6/16

Sobirania per ...

Tenir la clau de la caixa. Això vol dir, recaptar la totalitat dels imposts que es tributen a les illes.
No dependre dels FLA, els fons de liquiditat autonòmics que surten dels imposts que el Govern Central recapta a les illes i posteriorment ens cedeix amb interessos.
Decidir, de manera subsidiària i amb la màxima participació ciutadana, quines inversions necessita cada illa.
Decidir quines infraestructures ens calen per tal de garantir un equilibri ecològic i demogràfic sostenible, sense caure en la megalomania ni en la destrucció del territori.
Articular lleis que donin suport als petits empresaris i als petits comerciants i que els defensin davant els abusos de poder de les grans superfícies.
Garantir amb lleis i amb pressuposts l’eradicació de la pobresa energètica de totes les persones que viuen a les illes.
Garantir unes condicions de treball dignes per a totes les persones que treballen a les nostres illes, ja sigui de forma regular o temporal, per tal d’evitar situacions d’abús o de frau que apropen les persones a un estat d’esclavitud.
Garantir la protecció del nostre territori, un bé limitat i escàs que ha estat malmès durant massa temps i que necessita una protecció especial que no satisfan les lleis que prenen com a model les vastes extensions de l’altiplà peninsular.
Garantir un sistema de salut gratuït i de qualitat per a totes les persones que viuen a les illes.
Garantir una escola pública laica, de qualitat i en català, que faci conèixer i apreciar als nostres infants la Història, la Cultura, la Llengua i les Tradicions dels nostres pobles.
Articular legalment l’hospitalitat tradicional del nostre país davant les situacions d’emergència que generen els conflictes i les catàstrofes naturals sense dependre de lleis estatals insensibles al patiment dels refugiats.
Garantir un sistema de pensions que protegeixi les persones.
Garantir un habitatge digne per a totes les persones.
Repensar un model turístic que se’ns ha anat de les mans, prenent com a indicadors d’èxit les condicions laborals del personal de l’hostaleria, el control de la fractura salarial (és a dir, la distància entre el salari mínim i els sous més alts) i els consums mesurats d’aigua i matèries primeres.
Assegurar que el salari mínim interprofessional se situï, com a mínim, en els 1.000 euros.
Lluitar contra el frau fiscal i la corrupció de les institucions de manera més eficient.
Garantir que tots els vehicles de lloguer que saturen les nostres carreteres paguin tots els tributs a les illes i limitar-ne el número de vehicles que poden disposar de permís de circulació.
Protegir i promoure l’agricultura de proximitat (kilòmetre zero), basada en el valor de la producció local i la sobirania alimentària però, també, en el valor de la conservació del paisatge rural que defineix l’estil de vida de les nostres illes.
Posar límits a l’afluència massiva de turistes, en especial els turistes de creuer, que fan insostenible la convivència cívica ciutadana i no aporten gairebé cap benefici econòmic als comerços i a les empreses del país.
Gestionar els ports marítims i els aeroports de les nostres illes, atenent a les necessitats dels residents i visitants de les nostres illes per damunt d’interessos definits des de Madrid.
Eradicar el turisme sexual i de consum d’alcohol que degrada la imatge del nostre país, ofèn la convivència, destrueix les infraestructures i el mobiliari urbà i genera un volum excessiu de deixalles sense aportar a penes benefici econòmic a les empreses i als treballadors de les illes.
Invertir recursos econòmics en la recuperació, fins allà on sigui possible, de la Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que varen conèixer els nostres avis, per tal que els nostres néts en puguin gaudir igualment.

Les nostres illes generen els recursos econòmics suficients per garantir que totes aquestes demandes puguin ser satisfetes. Només ens cal recuperar la consciència de què som i d’on venim i dir “Prou!” al tractament colonial que ens imposa la capital d’un estat que ens juga a la contra i que ens menysprea sistemàticament. Està en les nostres mans.
Salut i sobirania!